GGD Rapporten

 

 

 

Niet alleen aan de gastouders worden eisen gesteld, ook alle locaties waar gastouderopvang plaats vindt, moeten aan bepaalde eisen voldoen.

 

Klik HIER voor meer informatie over de eisen die er gesteld worden aan de opvanglocatie.

 

Voordat de opvang kan starten wordt op elke locatie de risico inventarisatie gedaan: een ‘veiligheidscheck’ in en rondom huis, waarbij er per ruimte gekeken en besproken wordt waar de mogelijke risico’s liggen en wat hieraan gedaan kan worden om deze te voorkomen/te beperken.

 

De eerste risico inventarisatie zal gedaan worden door Gastouderbureau Breg, de gastouder en de vraagouder samen.

Na deze eerste risico inventarisatie volgt een inspectie van de GGD. Wanneer de GGD een 'positieve beoordeling' geeft, zal er, door de betreffende gemeente waar de opvang locatie is, een lrk (landelijk register kinderopvang) nummer worden toegekend.

Met dit lrk nummer kan kinderopvangtoeslag worden terug gevraagd. Tijdens de dan volgende periode van samenwerking zal de risico inventarisatie vervolgens jaarlijks herhaald worden.

 

Na elk GGD inspectie bezoek, wat minimaal plaats vindt vóór de start van de opvang, wordt er een rapport opgesteld door de GGD waarin, naast een aantal andere belangrijke onderwerpen van inspectie, een samenvatting wordt gegeven van de veiligheid in en rondom huis naar aanleiding van de ingevulde risico inventarisatie.

Zo is er voor elke opvanglocatie een inspectie rapport, welke is terug te vinden is op de site van het lrk: klik HIER om deze rapporten in te kunnen zien.

 

 

Breg For happy kids

Papaverstraat 52, 5271 RC  Sint-Michielsgestel

M: info@bregforhappykids.nl   |   T: 06 24 250 303

 

Aangesloten bij: