Hoe werkt Breg?

 

Een vraagouder of een gastouder kan zich op verschillende manieren aanmelden bij Gastouderbureau Breg. Dit kan telefonisch, persoonlijk of via de mail/website.

 

Na inschrijving volgt er allereerst een kennismakingsgesprek waarbij vragen beantwoord kunnen worden en beiden partijen naar elkaar de verwachtingen en ideeën uit kunnen spreken. Gastouderbureau Breg gaat vervolgens op zoek naar een goede ‘match’, waarna er een kennismaking tussen de drie partijen zal volgen.

 

Wanneer deze partijen met elkaar een samenwerking aan willen gaan, zal er een koppelingsgesprek gepland worden, waarin de afspraken vastgelegd kunnen worden. Gastouderbureau Breg biedt begeleiding en ondersteuning bij het bepalen van het tarief, de aanvraag van de verklaring van goed gedrag, (de vog) en de inschrijving in het landelijk register kinderopvang, (het lrk). Daarna zal Gastouderbureau Breg, in samenwerking met de gastouder, de overeenkomsten opstellen en na ondertekening hiervan kan de opvang beginnen.

 

Na de eerste wenperiode volgt er een evaluatiemoment. De lengte van de wenperiode en de ‘vorm van het evaluatiemoment’ is afhankelijk van de wensen van de gast- en vraagouders. Hier zijn tijdens het koppelingsgesprek afspraken over gemaakt.

 

Gastouderbureau Breg zal vervolgens jaarlijks een evaluatie gesprek inplannen en in samenwerking met de gastouder een jaarlijkse inspectie van de opvanglocatie doen met daarbij het doornemen en invullen van de risico-inventarisatie. Daarnaast heeft Gastouderbureau Breg een aantal  aandachtspunten waar gedurende de gehele samenwerkingsperiode aandacht aan wordt besteed: ‘lekker en gezond eten, bewegen is leuk en taalontwikkeling’. Afhankelijk van de leeftijd en interesse van de kinderen zijn de ouders geheel vrij om zelf te kiezen aan welke activiteiten ze deel nemen.

 

Gastouderbureau Breg is van mening dat buiten de ‘standaard evaluatie’ extra begeleiding en ondersteuning van de gastouder kan bijdragen aan een betere kwaliteit van de opvang, wat te allen tijde ten goede komt aan het doel: actieve, blije en gezonde kids! Gastouderbureau Breg zal daarom meerdere contact momenten hebben buiten boven genoemde jaarlijkse verplichte controles.

 

Breg For happy kids

Papaverstraat 52, 5271 RC  Sint-Michielsgestel

M: info@bregforhappykids.nl   |   T: 06 24 250 303

Aangesloten bij: