Kwaliteitseisen

Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang waarbij een geregistreerde gastouder voor het kind/de kinderen van een vraagouder zorgt. Zowel aan de gastouder als aan de opvanglocatie worden eisen gesteld. Alle gastouders en opvanglocaties, geregistreerd bij Gastouderbureau Breg, voldoen aan deze eisen.

 

Eisen aan gastouders

Gastouders moeten voldoen aan een aantal eisen.

Voor meer informatie rondom de Regeling Wet Kinderovang, klik hier.

 

Als gastouder moet je:

• aangesloten zijn bij een geregistreerd gastouderbureau. Gastouderbureau

  Breg is een geregistreerd bureau en staat ingeschreven bij het Landelijk

  Register Kinderopvang (het lrk).

• 18 jaar of ouder zijn.

• Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal spreken tijdens

  de opvang.

• vooraf een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overhandigen aan het

  gastouderbureau (ook huisgenoten moeten een VOG aanvragen wanneer

  de kinderen in je eigen woning worden opgevangen).

• geregistreerd staan in het personenregister kinderopvang (ook huis-

  genoten moeten geregistreerd staan in het personenregister wanneer de

  kinderen in je eigen woning worden opgevangen).

• een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen hebben en hiervoor

  de herhaling volgen.

• een geschikt diploma hebben. Deze moet op de diplomalijst gastouders

  staan.

• een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen hebben en hiervoor

  de herhaling volgen.Daarnaast mag je geen gastouder zijn als je een kind hebt dat onder toezicht staat. Bijvoorbeeld bij een Bureau Jeugdzorg. Je kunt ook geen gastouder zijn als je eigenaar bent van een gastouderbureau. Ben je gastouder van kinderen die tijdelijk in Nederland wonen, zoals kinderen van expats? Dan hoef je geen Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse spreektaal met de kinderen te spreken.

 

Maximum aantal kinderen per gastouderopvang

Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen.

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:

• maximaal 5 kinderen tot 4 jaar.

• maximaal 4 kinderen tot 2 jaar.

• maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

 

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder. Vriendjes of vriendinnetjes van de kinderen die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen hierbij ook mee.

 

Eisen aan de opvanglocatie

Voor de locatie waar de gastouder kinderen opvangt, gelden inrichtingseisen. Zo moet er een aparte slaapruimte zijn voor kinderen tot 1,5 jaar. Ook moeten er voldoende speelmogelijkheden zijn en moet de woning rookvrij zijn. Verder moet er bij opvang van 4 kinderen of meer een achterwacht zijn voor noodgevallen. Gastouderbureau Breg adviseert om altijd een achterwacht te hebben. De gastouder mag op meerdere locaties kinderen opvangen. Een gastouder mag ook kinderen van meerdere ouders opvangen op 1 adres.

 

Kinderopvangtoeslag

De vraagouders die zijn aangesloten bij Gastouderbureau Breg komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Het maximum bedrag waarover vraagouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen is € 6,15 per kind per uur. Bekijk alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2019 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Breg For happy kids

Papaverstraat 52, 5271 RC  Sint-Michielsgestel

M: info@bregforhappykids.nl   |   T: 06 24 250 303

Aangesloten bij: