Elk kind is uniek en zo loopt ook de taalontwikkeling bij elk kind anders!

Door te communiceren met hun omgeving kunnen kinderen laten zien wat ze belangrijk vinden en wat ze kunnen. Taal is een manier om zich te uiten en dingen duidelijk te maken. Gastouders van Gastouderbureau Breg benaderen de kinderen respectvol en laten hen in hun waarde. Het uitgangspunt is de gelijkwaardigheid in de relatie tussen (gast-)ouders en kinderen. Ook leren gastouders de kinderen goed aan te geven wat ze willen, met of zonder woorden

 

Onze gastouders doen dit bijvoorbeeld door op dezelfde hoogte met kinderen te praten, gezelschapsspellen te spelen of samen aan tafel of in de kring met elkaar te praten. Ook het voorlezen neemt een prominente plaats in. Gastouderbureau Breg stimuleert dit door coaching, kennis en praktische tips te delen en regelmatig workshops te organiseren.

 

Breg For happy kids

Papaverstraat 52, 5271 RC  Sint-Michielsgestel

M: info@bregforhappykids.nl   |   T: 06 24 250 303

Aangesloten bij: